Acollida
Per una millor convivència al centre tenim previst un pla d'acollida, tant del professorat nou com dels alumnes que s'incorporen a les diferents etapes del nostre sistema educatiu (ESO i Batxillerat). Aquest document reflecteix també el seu comiat.
En aquest procés d'acollida i per garantir un bon clima escolar mereix especial atenció la carta de compromís educatiu la qual té com a objectiu incentivar la implicació de les famílies en l'educació dels seus fills, i aconseguir determinats compromisos per part dels centres en un entorn de convivència i respecte que faciliti les activitats educatives.