Treball de recerca
Durant el batxillerat, tot l'alumnat ha de realitzar un treball de recerca sota la supervisió d'un professor-tutor. La qualificació d'aquest treball és atorgada per un tribunal i representa el 10 % de la nota global d'etapa. Aquí trobareu les indicacions per fer un bon treball de recerca així com el calendari de presentació, entrevistes, notes, etc.

Vídeo tutorial: peus de foto amb Word


Vídeo tutorial: taules de continguts amb Word

Power point