Treball de Recerca (TdR)
Durant el batxillerat, tot l'alumnat ha de realitzar un Treball de Recerca (TdR) sota la supervisió d'un/a professor/a-tutor/a. La qualificació d'aquest treball representa el 10 % de la nota global d'etapa. Consulteu el calendari. També us deixem uns enllaços que us poden ser útils.