Lectura a l'aula
LECTURA A L'AULA és un projecte de centre que té com a objectiu fomentar el gust per la lectura. Totes les aules dels cursos d'ESO disposen d'una biblioteca que conté uns 120 títols diferents. Cada alumne dedica mitja hora diària, quatre dies per setmana, a la lectura silenciosa del llibre que lliurement ha triat.

Els beneficis d'augmentar la velocitat lectora i alhora la comprensió s'estenen a tots els àmbits. La millora en l'expressió escrita i oral i l'ampliació del vocabulari són objectius a assolir en tots els cursos. És per tot això que el foment de la lectura és un dels aspectes prioritaris en la lluita contra el fracàs escolar.