Contacte IOC

L’Institut Pere Vives és centre col·laborador de l’IOC (Institut Obert de Catalunya). Aquesta col·laboració es materialitza en tres dels estudis que es poden cursar a l’IOC de la manera que s’exposa a continuació:


Batxillerat

L’Institut Pere Vives és centre de suport i també centre visitant de l’IOC en aquests estudis. Com a centre de suport serveix d’enllaç entre els alumnes i l’IOC,  facilita el lliurament i recollida de documentació i la realització de les proves presencials, i a més tutoritza els alumnes. Com a centre visitant, l’Institut Pere Vives dóna l’oportunitat als seus alumnes de Batxillerat de fer assignatures a distància a través de l’IOC.


Curs de preparació per a la incorporació a cicles formatius de grau superior (CPICGS)

En el cas d’aquests estudis, l’Institut Pere Vives actua també com a centre de suport. Fa la gestió de la documentació entre els alumnes i l’IOC i realitza els exàmens presencials.


Curs de preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (PACFGS)

L’Institut Pere Vives és també centre de suporti realitza les mateixes tasques que en els estudis anteriors.


Si voleu ampliar la informació sobre aquests estudis impartits per l’IOC us podeu adreçar a la coordinadora de l’IOC al nostre institut, Sra. Argentina Santamaría Pérez, msantam8@xtec.cat,  o bé al web www.ioc.xtec.cat.


Us informem que els propers períodes de matrícula són: 

- del 21 al 27 de juny de 2019
La coordinadora us atendrà personalment els dies 26 i 27 de juny, de 15:00 a 17:00. 

- del 6 al 13 de setembre de 2019