Autorització de sortida en horari escolar

Per poder sortir del centre en horari lectiu, l'alumne haurà de presentar a consergeria la següent autorització de sortida escrita pels pares o representants legals. També ha d'informar al professor de guàrdia.