Àrees de proximitat

Resolució sobre les àrees de proximitat dels centres d'Educació Secundària Obligatòria, a efectes de preinscripció i matrícula d'alumnes, del municipi d'Igualada

L'àrea de proximitat dels centres del municipi d’Igualada per a l’Educació Secundària Obligatòria, a efectes de preinscripció i matrícula, estarà formada pels municipis d’Igualada, Argençola, Jorba, Rubió, Veciana, Carme, Castellfollit del Boix, Castellolí. Copons, La Llacuna, Orpí, Santa Maria de Miralles i Sant Martí de Tous a partir del curs 2020-2021. 

RESOLUCIÓ EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021