Notícies
OPERATIVA EN EL RETORN DE LLIBRES IDDINK (COVID-19)[General]
Dilluns, 18 de maig de 2020

 

MESURES EXCEPCIONALS I OPERATIVA EN EL RETORN DE LLIBRES IDDINK PEL COVID-19

 


L´AMPA i IDDINK indiquen les novetats per enguany:

Recollida de llibres ecoBooks

Tenint en compte la incertesa respecte al termini i formes d’obertura dels Centres d’ensenyament aquest curs, així com les necessitats de garantir la seguretat i higiene dels estudiants/famílies, docents i personal del centre i d’Iddink, enguany la recollida d’ecoBooks NO ES FARA DE FORMA PRESENCIAL en el centre i es procedirà de la següent manera:

  • els estudiants podran portar els llibres a qualsevol oficina de “Correos” que, a la seva vegada, els enviarà a Iddink;
  • per tal que el cost de Correos sigui gratuït, s’hauran de portar els llibres abans del dia 15 de juliol amb un codi que s’enviarà per mail a cada família;
  • aquest codi el facilitarà Iddink de forma gradual i establint dies preferents per anar a Correos per curs, per tal d’evitar aglomeracions; 
  • els llibres es revisaran al magatzem d’Iddink, a Correos només caldrà portar els llibres, prèviament dipositats en una caixa o bossa ben protegida;
  • els alumnes de 2n de Batxillerat disposaran per retornar-los d’un termini més llarg;
  • tota la informació de com fer-ho estarà redactada al dors de l'albarà de devolució que, com cada any s’enviarà per mail a les famílies i estudiants.

  

Ajuts a les families 

Aquest any, i de forma excepcional a causa del Covid-19, per part d´Iddink, no es cobrarà a les famílies pels ecoBooks rebutjats per mal estat (tot i que no es podran reutilitzar). Tot i això, els llibres s’han d´esborrar abans de la seva devolució, si és el cas. Per tant, únicament els llibres no retornats comportaran el pagament d’un import. 

Reunions informatives amb les famílies

Molt probablement tampoc es podran fer reunions informatives presencials a les famílies i per això Iddink ha realitzat una presentació virtual que es pot veure a: https://vimeo.com/346361089.