Notícies
ESTACIÓ METEOROLÒGICA AL PERE VIVES[General]
Dilluns, 02 de març de 2020
L'Institut Pere Vives disposa d'una estació meteorològica que enregistra de forma automàtica i contínua, diferents variables meteorològiques des de l'any 2003. L'estació forma part del Projecte Edumet que té com a finalitat facilitar l'accés, mitjançant internet, a dades meteorològiques en temps real i també a dades acumulades, de diferents punts de Catalunya. A traves de la secció Estació Meteorològica de la pàgina web del nostre centre, podeu consultar tota aquesta informació. Cal destacar l'arxiu de dades històriques, on es conserven les dades meteorològiques d'Igualada des de l'any 2004 recollides al nostre centre.