Contacte
Les persones interessades us podeu posar en contacte amb el CFA ANOIA.

Adreça electrònica: a8062018@xtec-cat

Atenció al públic:
des del mes de setembre,
de dilluns a dijous de les 17 a les 19 hores

Telèfon 93 744 28 01

Consultar el bloq del CFA ANOIA: http://cfa-anoia.blogspot.com/