Optatives 4t ESO
En aquest apartat trobareu la ressenya de les diferents matèries optatives de 4t d'ESO. Totes les optatives són de 3 hores setmanals i s'imparteixen durant tot el curs acadèmic. Ompliu el full de sol·licitud i marqueu les 3 matèries que voleu cursar. Tingueu en compte que només ha de ser una de cada bloc i que l'itinerari definitiu estarà condicionat al volum de la matrícula.