PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL
La Programació General Anual (PGA) és el document que concreta, a partir del Projecte Educatiu de Centre (PEC), les actuacions concretes per a cada curs, basant-se en les tres línies de millora del centre:

 

  • Millora dels resultats educatius
  • Millora de la cohesió i consolidació del Projecte Educatiu de Centre
  • Millora de la gestió
Cadascun dels objectius estan definits amb les actuacions, desenvolupament i indicadors d'avaluació.

 

Aquí podeu consultar la PGA d'aquest curs 2018-2019.