Matèries optatives de quart
En aquest document hi ha la ressenya de les diferents matèries optatives de 4t d'ESO. Totes les optatives són de 3 hores setmanals i s'imparteixen durant tot el curs acadèmic. Cliqueu aquí per veureel full de sol·licitud en el qual heu de marcar les 3 matèries, tenint en compte que ha de ser una de cada bloc.