Matrícula Batxillerat

Informació sobre la matriculació del Batxillerat publicada pel Departament d'Educació.


1r I 2n de BATXILLERAT

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada:

del 9 al 15 de juliol de 2019, ambdós inclosos

 • Termini perquè els alumnes pendents de l'avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre:

del 9 al 15 de juliol de 2019

 • Alumnes de batxillerat pendents de l'avaluació de setembre

 del 6 al 10 de setembre de 2019

---------------------------------------------------------------------------------------------

DOCUMENTACIÓ PER A ALUMNES NOUS (vegeu impresos a sota)

Període de matrícula: del 9 al 15 de juliol 

 • Fotocòpia de les notes finals de 4t d'ESO
 • Fotocòpia del resguard de la sol·licitud del títol d'ESO
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE renovat amb l'adreça nova si no es va presentar amb la sol·licitud
 • Autorització de drets d'imatge
 • Autorització sortida a l'hora del pati
 • Autorització sortides pedagògiques
 • Comprovant de pagament
 • Carta compromís educatiu 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOCUMENTACIÓ PER A ALUMNES DE L'INSTITUT (vegeu impresos a sota)

Període de matrícula: de l' 1 al 8 de juliol  

 • Fotocòpia del DNI de l'alumne/a
 • Autorització sortida a l'hora del pati
 • Comprovant de pagament

------------------------------------------------------------------------------------------

PAGAMENT: 56,12€  (35€ + 20€ Ampa + 1,12€ assegurança escolar obligatòria)

Si hi ha germans a l'Institut, només paga la quota de l'AMPA el germà que faci primer el tràmit de la matrícula.

 • Remitent: poseu sempre el nom de l'alumne/a
 • Per transferència: Banc de Sabadel  ES46 0081 1650 5100 0102 0113
 • Per caixer electrònic: seleccioneu "pagaments a tercers" amb el codi 135199