MATRÍCULA ESO 2020-2021

 Període de matrícula (alumnes nous): del  13 al 17 de juliol, ambdós inclosos

PASSOS A SEGUIR

1) Demanar cita prèvia

2) Fer el pagament l'Economat

3) Presentar la següent DOCUMENTACIÓ (descarregueu-vos els impresos que trobareu més avall, empleneu-los, signeu-los i porteu-los el dia i hora sol·licitats)

  • Carta de compromís educatiu
  • Autorització de sortides pedagògiques
  • Autorització de drets d’imatge
  • Qüestionari de salut
  • Informació acadèmica
  • Fotocòpia del DNI o del llibre de família si no se’n disposa
  • Fotocòpia de la targeta sanitària
  • Fotocòpia del carnet de vacunacions*
  • Fotocòpia del comprovant de pagament
  • Sol·licitud del  transport escolar (si s’escau)

*En cas de no tenir carnet de vacunacions, cal presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents. Si el nen o la nena no han estat vacunats per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu. 


Transport escolar per als alumnes de fora del municipi: consulteu els documents d'aquí sota (sol·licitud i reglament) 


Les famílies de 1r d'ESO rebreu una invitació per assistir a una reunió virtual (via Meet) el dilluns 13 de juliol a les 19:00


Darrera actualització: 8 de juliol de 2020