MATRÍCULA ALUMNES NOUS D'ESO
Període de matrícula alumnes NOUS

per a 1r d'ESO: del 20 al 26 de juny
(per a d'altres cursos d'ESO: del 27 al 3 de juliol) 

La documentació que es demana és la següent: (podeu descarregar-vos els impresos que trobareu més avall).

- Carta de compromís educatiu signada
- Autorització de drets d'imatge signada
- Autorització de sortides pedagògiques signada
- Fotocòpia del carnet de vacunacions

- Original i fotocòpia del DNI/NIE renovat amb l'adreça nova (si no es va presentar amb la sol·licitud)

- Resguard de pagament

    per a 1r i 2n d'ESO: 55€    (35€ de material fungible + 20€ de l'AMPA) 

    per a 3r o 4t d'ESO: 56,12 (35+20+1,12 per l'assegurança escolar obligatòria).

En el cas de germans al centre, la quota de l'AMPA la pagarà només el germà/-na que es matriculi primer.

El pagament es farà per transferència o caixer electrònic: Banc de Sabadell ES46 0081 1650 5100 0102 0113. Per caixer electrònic: seleccioneu "Pagaments a tercers", identifiqueu l'AMPA amb el codi 135199; ingresseu la quantitat i escriviu com a remitent el nom de l'alumne.

 

REUNIÓ INFORMATIVA PER A LES FAMÍLIES DELS NOUS ALUMNES DE 1r d'ESO dijous 27 de juny a les 19h a la sala d'actes. Tot seguit, a les 19:45 aproximadament, rebreu informació del sistema ECOBOOKS.

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC (en períodes de preinscripció i matrícula oficial):

  • tots els matins, de 9 a 14h
  • tarda de dimarts i dijous, de 3 a 5h  (tardes de juliol, tancat)

Transport escolar per als alumnes de fora del municipi: consulteu documents més avall (sol·licitud i reglament)