GRUP EXPERIMENTAL DEL PLURILINGÜISME (GEP): LOGOS
D'acord amb el Marc per al Plurilingüisme inciat pel Departament d'Ensenyament, aquest curs comencem a participar en el programa del Grup Experimental del Plurilingüisme (GEP), al qual hem donat el nom de LOGOS.
El projecte consisteix, entre d'altres, en la realització d'activitats en llengua anglesa en matèries no lingüístiques (socials, tecnologia, naturals, matemàtiques, etc.). En el nostre cas, l'iniciem a la matèria de ciències socials de 1r d'ESO i en una altra matèria optativa del mateix nivell.
El desenvolupament del programa té una durada mínima de dos anys que anirem ampliant en cursos posteriors a altres matèries si escau, amb l'objectiu que els nostres alumnes finalitzin la seva etapa educativa amb un major coneixement teòric i pràctic de les diferents llengües (català, castellà, anglès, francès, alemany) per poder actuar en un món més global. Els hem de garantir els instruments per poder obtenir l'oportunitat de comunicació i aprenentatge necessaris al llarg de la vida i, sobretot, per a la seva capacitació en l'àmbit del coneixement i professional.
Per a més informació sobre aquest projecte i quines són les activitats que s'estan fent, cliqueu sobre el següent enllaç per consultar el nostre bloc sobre el GEP: Logos