Proves GESO
Si vas finalitzar els teus estudis obligatoris sense haver obtingut el Graduat d'Educació Secundària Obligatòria, el Departament d'Ensenyament convoca de nou proves per a l'obtenció del títol d'ESO.