Sol·licituds
En aquesta secció podeu trobar alguns models de sol·licitud:
 *  plantilla general de sol·licitud
 *  model per demanar la convalidació de matèries, tant d'ESO com de BATX, per seguir estudis musicals (tres models) o de dansa (tres models)
 *  autorització dels alumnes de BTX per poder sortir del centre en horari lectiu
 *  autorització dels alumnes de BTX per sortir del centre a l'hora del pati
 *  informació a les famílies per poder fer vaga pels alumnes de 3r, 4t d'ESO i Batxillerat (inassistència col·lectiva a classe)
 *  renúncia de matèries pendents de Batxillerat
 *  renúncia de les notes obtingudes a 2n de Batxillerat
 *  sol·licitud per cursar matèries a l'IOC per a alumnes matriculats al centre