PLA D'ACCIÓ TUTORIAL
El Pla d'Acció Tutorial (PAT) és el document on es recull els objectius principals i les intervencions que els tutors i el professorat del centre realitzem respecte a la tutoria dels alumnes.