Organigrama AMPA
Qui és 'AMPA'? 
Cada família que en paga la quota és Ampa, perquè es fa membre d'una Associació de Mares i Pares.

Com es pot actuar dins una AMPA? 
Es pot ser receptor de les prestacions o serveis que ofereix l'Ampa i també es pot optar per ser-ne un membre actiu col·laborant o formant part de la junta.

Qui forma la junta? 
Els membres que han estat escollits per assemblea general oberta per gestionar els recursos propis de l'Ampa a fi d'aconseguir els objectius que s'han fixat.

Els tres àmbits d'actuació de l'Ampa són:

  1. La cooperació amb la Direcció de l'institut perquè s'assoleixin els objectius pedagògics i organitzatius del centre. L'Ampa designa un membre que la representa en el Consell Escolar.
  2. L'organització d'activitats extraescolars per als alumnes i suport a les famílies en la seva relació amb el centre.
  3. La dinamització i la promoció de la vida familiar i social del centre.

Els representants de l'AMPA són:
  • President: Jordi Prats Vila
  • Administrador: Joan Mollà i Roset
  • Secretària: Sònia Planell Solé

Us animem a formar part de l'associació!