Organigrama AMPA
Qui és 'Ampa'? Cada família que en paga la quota és Ampa, perquè es fa membre d'una Associació de Mares i Pares.

Com puc actuar dins una Ampa? Es pot ser receptor de les prestacions o serveis que ofereix l'Ampa i també es pot optar per ser-ne un membre actiu col·laborant o formant part de la junta.

Qui forma la junta? Els membres que han estat escollits per assemblea general oberta per gestionar els recursos propis de l'Ampa a fi d'aconseguir els objectius que s'han fixat.

Els tres àmbits d'actuació de l'Ampa són:

-la cooperació amb la direcció de l'institut perquè s'assoleixin els objectius pedagògics i organitzatius del centre. L'Ampa designa un membre que la representa en el consell escolar.

-l'organització d'activitats extraescolars per als alumnes i suport a les famílies en la seva relació amb el centre.

-la dinamització i la promoció de la vida familiar i social del centre.

Els representants de l'AMPA són:
  • President: Jordi Prats Vila
  • Administrador: Joan Mollà i Roset
  • Secretària: Sònia Planell Solé

Adjuntem arxiu on s'expliquen els estatuts de l'AMPA de l'Institut Pere Vives Vich a la qual us animem a participar.