Notícies
CERTIFICACIÓ de LLENGÜES ESTRANGERES al PERE VIVES[General]
Dijous, 24 d'octubre de 2019
L'Institut Pere Vives és un dels centres seleccionats per formar part del programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments per al curs 2019-2020. L'oferta de nivells i idiomes és la següent:

- Nivell intermedi B1 idioma anglès
- Nivell intermedi B2 idioma anglès

Per a més informació podeu consultar: